خیابان شهید مدنی-بالاتر از بیمارستان امام حسین (ع)-پلاک 410 021-77600016

محصولات خوراکی

محصولات غذایی

کنسرو مرغ و تن ماهی

کنسرو مرغ

محصولات غذایی شرکت دارای بهترین کیفیت و بهترین قیمت هستند، یک بار ما را امتحان کنید، برای بار دوم حتما شما را خواهیم دید! بسته بندی محصولات درجه 1 و دارای کیفیت بالایی است.
تن ماهی

محصولات غذایی شرکت دارای بهترین کیفیت و بهترین قیمت هستند، یک بار ما را امتحان کنید، برای بار دوم حتما شما را خواهیم دید! بسته بندی محصولات درجه 1 و دارای کیفیت بالایی است.
  • Text Hover
  • Text Hover

روغن

روغن

محصولات غذایی شرکت دارای بهترین کیفیت و بهترین قیمت هستند، یک بار ما را امتحان کنید، برای بار دوم حتما شما را خواهیم دید! بسته بندی محصولات درجه 1 و دارای کیفیت بالایی است.
  • Text Hover

برنج

برنج

محصولات غذایی شرکت دارای بهترین کیفیت و بهترین قیمت هستند، یک بار ما را امتحان کنید، برای بار دوم حتما شما را خواهیم دید! بسته بندی محصولات درجه 1 و دارای کیفیت بالایی است.
  • Text Hover

زعفران

زعفران

محصولات غذایی شرکت دارای بهترین کیفیت و بهترین قیمت هستند، یک بار ما را امتحان کنید، برای بار دوم حتما شما را خواهیم دید! بسته بندی محصولات درجه 1 و دارای کیفیت بالایی است.
  1. یک مثقال

  2. نیم مثقال

  3. 3 گرمی

  4. 2 گرمی

  5. 1 گرمی

  • Text Hover