خیابان شهید مدنی-بالاتر از بیمارستان امام حسین (ع)-پلاک 410 021-77600016

محصولات گوشتی

گوشت گوساله

گوشت منجمد گوساله

گوشت منجمد گوساله

این گوشت از بهترین دام ها تهیه شده است، بالاترین کیفیت را ما به شما ارائه می دهیم. همچنین این گوشت دارای بهترین کیفیت برای رستوران ها و مغازه ها است. یک بار امتحان کنید!
 1. ران

 2. سردست

 3. گردن

 4. فیله

 5. راسته

 6. مغز ران

 7. سفید ران

 • Text Hover

گوشت منجمد داخلی

گوشت منجمد داخلی

این گوشت از بهترین دام ها تهیه شده است، بالاترین کیفیت را ما به شما ارائه می دهیم. همچنین این گوشت دارای بهترین کیفیت برای رستوران ها و مغازه ها است. یک بار امتحان کنید!
 1. ران

 2. سردست

 3. گردن

 4. فیله

 5. راسته

 6. مغز ران

 7. سفید ران

 • Text Hover

گوشت گوساله تازه

گوشت گوساله تازه

این گوشت از بهترین دام ها تهیه شده است، بالاترین کیفیت را ما به شما ارائه می دهیم. همچنین این گوشت دارای بهترین کیفیت برای رستوران ها و مغازه ها است. یک بار امتحان کنید!
 1. ران

 2. سردست

 3. گردن

 4. فیله

 5. راسته

 6. مغز ران

 7. سفید ران

 • Text Hover

گوشت گوسفند

لاشه بره

لاشه بره

این گوشت از بهترین دام ها تهیه شده است، بالاترین کیفیت را ما به شما ارائه می دهیم. همچنین این گوشت دارای بهترین کیفیت برای رستوران ها و مغازه ها است. یک بار امتحان کنید!
 1. ران

 2. کف دست

 3. ماهیچه

 4. قلوه گاه بی استخوان

 5. گردن

 6. راسته با استخوان

 7. راسته مغز شده

 • Text Hover

لاشه گوسفند میش

لاشه گوسفند میش

این گوشت از بهترین دام ها تهیه شده است، بالاترین کیفیت را ما به شما ارائه می دهیم. همچنین این گوشت دارای بهترین کیفیت برای رستوران ها و مغازه ها است. یک بار امتحان کنید!
 1. ران

 2. کف دست

 3. ماهیچه

 4. قلوه گاه بی استخوان

 5. گردن

 6. راسته با استخوان

 7. راسته مغز شده

 • Text Hover

ماهی

قزل آلا

قزل آلا

این گوشت از بهترین دام ها تهیه شده است، بالاترین کیفیت را ما به شما ارائه می دهیم. همچنین این گوشت دارای بهترین کیفیت برای رستوران ها و مغازه ها است. یک بار امتحان کنید!
 • Text Hover
 1. 250 گرمی

 2. 300 گرمی

 3. 350 تا 400 گرمی

 4. 400 تا 450 گرمی

 1. L9

 2. L10

 3. L11

 4. L12

هوکی

هوکی

این گوشت از بهترین دام ها تهیه شده است، بالاترین کیفیت را ما به شما ارائه می دهیم. همچنین این گوشت دارای بهترین کیفیت برای رستوران ها و مغازه ها است. یک بار امتحان کنید!
 • Text Hover

تیلاپیا

تیلاپیا

این گوشت از بهترین دام ها تهیه شده است، بالاترین کیفیت را ما به شما ارائه می دهیم. همچنین این گوشت دارای بهترین کیفیت برای رستوران ها و مغازه ها است. یک بار امتحان کنید!
 1. S

 2. M

 • Text Hover